Daten: Norske signale

Menü

Alle Dumps

Quelle: Trykk 401

1Stopp
2Varsom
20Stopp
20aStopp
20bStopp
21Kjør (avvikelse over en eller flere sporveksler)
22Kjør (uten avvikende togveksel)
23Stopp (Forsignal)
24Kjør (avvikelse over en eller flere sporveksler) (Forsignal)
25Kjør (uten avvikende togveksel) (Forsignal)
3Innkjør
31Kjør (Hjelpesignal)
32Vanskelig Togvei (Hjelpesignal)
34Spornummersignal
35Hovedlinjesignal
36Togsportsignal
36aTogsportsignal (fra avviketogspor)
36bTogsportsignal (fra hovedtogspor)
37Tillset bremsen
38Løs bremsen
39Avgang
3aInnkjør
3bPassér
4Klar linje
41Skifting forbudt
42Skifting tillatt
43Skifting forbudt
44Varsom skifting tillatt
45Skifting tillatt
46Frigitt for lokal skifting
48Stopp
49Kjør fram
5Avgang
50Bakk
51aRett fram
51bFra avvikespor
51cTil venstre
51dTil høyre
52aFra venstre til høyre
52bFra høyre til venstre
52cFra venstre til venstre
52dFra høyre til høyre
53Sporet sperret
54Sporet fritt
55Stopp foran planovergangen
56Planovergangen kan passeres
57Planovergangsignalet viser "Stopp foran planovergangen"
58Planovergangsignalet viser "Planovergangen kan passeres"
59Rasfare
6Tilsett bremsen
60Tog kan passere rasfarestrekning
65aJordet seksjon
65bVarslesignal for signal 65c og 65e
65cUtkopling foran død seksjon
65dInnkoppling etter død seksjon
65eSenking av strømavtaker
65fHeving av strømavtaker
65gStopp for elektrisk lokomotiv
66Togvei slutt
67Orienteringsignal
67aOrienteringsignal
67bOrienteringsignal for planovergang
67cOrienteringsignal for holdeplass
67dOrienteringsignal for planovergang og holdeplass
68Hastighetssignaler
68aNedsatt kjørehastighet
68bØkt kjørehastighet
68cAvvikende nedsatt kjørehastighet
68dAvvikende økt kjørehastighet
69Midlertidig hastighetsignal
69aMidlertidig kjørehastighet
69bMidlertidig hastighet opphører
7Løs bremsen
76Stopp
78Ingen avstigning
8Kjør fram forbi middel
80Gi akt og bemerket
81Bremser på
82Stopp
83Tog kommer
84Bremser av
85Beredt
86Alarm, faresignal
87Kjøretillatelse mottatt
9Kryssende tog er kommet
90Forlamper
91Baklamper
95Sluttsignal